Ilungelo Lokuhoxiswa

Unelungelo lokuhoxa kulesi sivumelwano phakathi kwezinsuku eziyishumi nane ngaphandle kokusho izizathu. Isikhathi sokuhoxa siyizinsuku eziyishumi nane kusukela ngosuku wena noma umuntu wesithathu oshiwo nguwe, ongeyena umthuthi, athatha izimpahla zokuqala waba nazo.