Isitatimende Sokuzihlangula

nesitatimende: Izinkontileka eziqukethwe ku-www.ttscientific.com akufanele zithathwe njengeseluleko sezomthetho. Konke okuqukethwe okwezinjongo zolwazi, futhi i-T&T Scientific Corp. ayenzi simangalo ngokunemba, ukuba semthethweni noma ukufaneleka. Umnikazi wesayithi ngeke abekwe icala nganoma imaphi amaphutha, ukweqiwa noma ngomonakalo wanoma yiluphi uhlobo. Imininingwane equkethwe kule webhusayithi eyezinjongo zolwazi olujwayelekile kuphela. Imininingwane ihlinzekwa yi-T&T Scientific Corporation futhi ngenkathi sizama ukugcina imininingwane isesikhathini futhi ilungile, asenzi izethulo noma iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, okuvezayo noma okushiwo, mayelana nokuphelela, ukunemba, ukwethembeka, ukufaneleka noma ukutholakala maqondana nale nkampani. iwebhusayithi noma ulwazi, imikhiqizo, izinsizakalo, noma imidwebo ehlobene equkethwe kuwebhusayithi nganoma iyiphi injongo. Ngakho-ke noma yikuphi ukuthembela okubeka olwazini olunjalo kusengozini yakho.